Otsing

Céide Fields, Iirimaa

Siin asub maailma vanim põllumajandusega tegelenud suurasula (põldude võrgustik). Iidsed inimesed, kes saabusid 6000 aastat tagasi mandrieuroopast paatidega, rajasid siia karjaaiad ja elumajad ( peamiselt kliima soojenemise tõttu ). Niimoodi tekkis rahumeelne hajus küla, millele viitas see, et polnud vaja elada väikeses kompaktses kaitserajatises nagu mitmel pool mujal.

Neoliitikumi külastuskeskus rajati 25 aastat tagasi. Iidsed kiviaiad otsiti üles prooveli abil. Prooveliks oli käepidemega metallvarras. Iga 25 cm tagant torgati varras maasse ja kui see kohtus aluskivimiga, siis saadigi teada kui paks oli selle peal olev turbakiht. Nii joonistusid välja turba alla mattunud aiad ja hoonete jäänused.

Huvitav on ka see, et karjakasvatuse tõttu arenes just siin inimestel ehk inimkonnal välja laktoositalumise geen ning levis tasapisi kaugemale. Väidetavalt on see siin 95% inimestel ja kaugunedes muutub väiksemaks.

Põllupidamine lõppes kliimamuutuse tõttu, kui temperatuur langes ja mahavõetud metsaga mäenõlvad kattusid turbaga. Nüüd ei olnud need enam piisavalt viljakad ning põllu- ja karjapidamine lõpetati. Tasapisi mattusid ka kiviaiad turbakihi alla.

Omaaegne puude mahavõtmine on viinud selleni, et algset metsa siin enam ei leidu. Kohati istutakse küll võõrliikide puid, tihedalt, monokultuurina, mis kohalikele ei meeldi, kuna näeb halb välja - 
on võõrliik, toob kaasa ka võõrputukad ega lase alustaimestikul kasvada.
Külastuskeskuses on maketid ja pildid kunagisest eluolust. Iidne kivimurd:


Vaade külastuskeskusest ookeani suunas. Näha on tüüpilist Iiri ilma.


Vaibal on kujutatud metsa ja turbakihte:

Giid alustab ringkäiku:

 
Laudtee on küll uus ja korralik, varustatud libisemisvastase kattega, kuid vastutus tuleb siiski osaleja kaela veeretada. Kõrged kontsad ei ole lubatud. Plätud siiski olid:


Maailma vanima kiviaia jäänused:

Karestatud, liivapinnaga kunstmaterjalist laudtee:

Külastuskeskus on tehtud püramiidikujuline, markeerimaks seda, et see asulakoht siin on püramiididest mõnituhat aastat vanem:


Kunagise elamu müüride jäänused:

Kivimüüri otsimine metallvarda abil:

Külastsukeskus Atlandi ookeani kaldal: