Otsing

Céide Fields, Iirimaa

Siin asub maailma vanim põllumajandusega tegelenud suurasula (põldude võrgustik). Iidsed inimesed, kes saabusid 6000 aastat tagasi mandrieuroopast paatidega, rajasid siia karjaaiad ja elumajad ( peamiselt kliima soojenemise tõttu ). Niimoodi tekkis rahumeelne hajus küla, millele viitas see, et polnud vaja elada väikeses kompaktses kaitserajatises nagu mitmel pool mujal.

Neoliitikumi külastuskeskus rajati 25 aastat tagasi. Iidsed kiviaiad otsiti üles prooveli abil. Prooveliks oli käepidemega metallvarras. Iga 25 cm tagant torgati varras maasse ja kui see kohtus aluskivimiga, siis saadigi teada kui paks oli selle peal olev turbakiht. Nii joonistusid välja turba alla mattunud aiad ja hoonete jäänused.

Huvitav on ka see, et karjakasvatuse tõttu arenes just siin inimestel ehk inimkonnal välja laktoositalumise geen ning levis tasapisi kaugemale. Väidetavalt on see siin 95% inimestel ja kaugunedes muutub väiksemaks.

Põllupidamine lõppes kliimamuutuse tõttu, kui temperatuur langes ja mahavõetud metsaga mäenõlvad kattusid turbaga. Nüüd ei olnud need enam piisavalt viljakad ning põllu- ja karjapidamine lõpetati. Tasapisi mattusid ka kiviaiad turbakihi alla.

Omaaegne puude mahavõtmine on viinud selleni, et algset metsa siin enam ei leidu. Kohati istutakse küll võõrliikide puid, tihedalt, monokultuurina, mis kohalikele ei meeldi, kuna näeb halb välja - 
on võõrliik, toob kaasa ka võõrputukad ega lase alustaimestikul kasvada.
Külastuskeskuses on maketid ja pildid kunagisest eluolust. Iidne kivimurd:


Vaade külastuskeskusest ookeani suunas. Näha on tüüpilist Iiri ilma.


Vaibal on kujutatud metsa ja turbakihte:

Giid alustab ringkäiku:


Laudtee on küll uus ja korralik, varustatud libisemisvastase kattega, kuid vastutus tuleb siiski osaleja kaela veeretada. Kõrged kontsad ei ole lubatud. Plätud siiski olid:


Maailma vanima kiviaia jäänused:

Karestatud, liivapinnaga kunstmaterjalist laudtee:

Külastuskeskus on tehtud püramiidikujuline, markeerimaks seda, et see asulakoht siin on püramiididest mõnituhat aastat vanem:


Kunagise elamu müüride jäänused:

Kivimüüri otsimine metallvarda abil:

Külastuskeskus Atlandi ookeani kaldal:

Vaipsoo - blanket bog

Ballycroy, Iirimaa

Vaibaga kaetud - kõik, kogu ümbritsev ala on kaetud turbavaibaga. See ei ole lirtsuv ja vajuv nagu meil Eestis, vaid pealt kuiv ja krõbisev. Allpool on küll niiskem. Kuivuse põhjus on sügavad kuivenduskraavid ja osaliselt ka mäenõlvad, mida mööda vesi ära voolab. Vaiba olemasolu on aga seotud Atlandi ookeani niiske õhuga. Enamuse ajast on õhk niiske ja sajab.

Pealiskaudsel vaatamisel ei saaks arugi, et vaip katab maad. Turbakihi olemasolu reedavad kõikjale süvendatud kraavid ja nende vahel vonklevad turbaaugud. Enne lõigati turvast käsitsi, labidatega, nüüd ekskavaatori noolele kinnitatud lõikajatega, või pressitakse see läbi viilutaja. Mõnel pool kasutatakse veel sarnast pressi nagu meil Eestis, lõigates ketassae sarnase teraga turvast ja pressitakse see vorstitaolisteks juppideks. Lõigatud ribad sätitakse põllule, tuule kätte kuivama. Ja siis viiakse oma koju, talusse kütteks. Köetakse ahju ja katelt ja seda mida parasjagu vaja on.

Põhierinevus turbalõikamisest Eestis on see, et  Iirimaal meenutab kogu tegevus rohkem põllumajandust. Turba ülemine kiht tõstetakse turbalõikamise ajaks kõrvale ja hiljem pannakse tagasi, et turvas saaks edasi kasvada. Samal ajal karjatatakse samal alal veiseid ja lambaid.


Selline näebki välja vaipsoo. Vaid lähemal vaatlemisel on tuvastatav jalgealune turbakiht:

Sügavad turbakraavid maad dreenimas ja arvukad võõrliigid loodust vallutamas:


Mäed on mandrijää poolt kumeraks kulutatud:

Turbaväljamine turbaväljadelt, mis on samas ka põllud ja ka nende asukoht mäenõlvadel toob kaasa selle, et osa aedadest on tõstetud turba ja pinnase abil kõrgemale. Samas on selle kõrgema aia taga süvend, nii, et uisapäisa ei saa tormata, võib auku või kraavi maanduda, eriti siis kui kitsa tee servas puudub aed. ( Ja kitsad on siin kõik teed, ehitatud ühehobusevankri jaoks )
Turbaribadega täidetud traktorihaagiseid veereb teedel vaatamata kellaajale:


Vaibatükk ookeanikaldal:


Vaibaserv:

Vaibaserv lähivaates:

Iirimaa

Mida me eelarvasime:
Asub "kuskil seal Inglismaal"
On UK, või siis ei ole või?
Seal on niiske.
Seal räägitakse kiiresti ja jubeda aktsendiga inglise keelt.

Mida me nüüd juba teame:Iirimaa on saar Atlandi ookeanis.
Iirimaa on iseseisev ja vabanes sajandi eest Briti ikkest.
Võib leida ka inimesi, kes kui soovivad, siis räägivad aeglasemalt ja vähema aktsendiga.
Iirimaal sõidetakse ja käiakse vasakul pool teed.
Hinnatase on kallim kui Eestis.
Side ja internet ja muu sellega seotud on Eesti omast maha jäänud.
Pistik ja pistikupesa on UK oma, pinge ja sagedus on sama mis Eestis.

Iiri pistik ja pistikupesa
Siin on tõus ja mõõn.
See on turbamaa, kõik mäenõlvad ja orud on kaetud turbaga.  
Iirlased teretavad kõiki.
Iirlased räägivad kõigiga ja palju, palju rohkem kui teevad.
Iirlastele ei meeldi kuulekalt seadusi järgida. 
Ajataju ja täpsus meenutab meile pigem lõunamaid kui Eesti saksa täpsust, kuulekust ja tähenärimist.